बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्टेरय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।