बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।