अन्तर_प्रदेश समन्वय समिति बैठकको प्रेस_विज्ञप्ती २०७८-०८-२६, २७ र २८