कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं.
भोला दाहाल भोला दाहाल अधिकृत नवौ शासकीय सुधार तथा संचार शाखा ९८५१२२६२५२ २१०
मदन प्रसाद पोखरेल मदन प्रसाद पोखरेल अधिकृत नवौ प्रशासन तथा बैठक शाखा ९८५१०६५३४७,९८५५०८९४५६ २०१
देवी प्रसाद गौतम देवी प्रसाद गौतम लेखा अधिकृत प्रशासन तथा बैठक शाखा ९८५१००७५६८ २१४
राजु श्रेष्ठ राजु श्रेष्ठ अधिकृत आठौं सूचना तथा संचार समन्वय शाखा ९८४५५३८३४५ २२१
हिराकाजी हिराकाजी श्रेष्ठ शाखा अधिकृत प्रशासन तथा बैठक शाखा ९८४१२५३७३४ २२३
तीर्थराज उपाध्याय तीर्थराज उपाध्याय अधिकृत सातौ प्रशासन तथा बैठक शाखा ९८५५०६७४२५ २०९
मखमली गिरी मखमली गिरी अधिकृत सातौ शासकीय सुधार तथा संचार शाखा ९८६४१११८९३ २१५
मिन बहादुर थिङ्ग मिन बहादुर थिङ्ग अधिकृत सातौ योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा ९८४५६६९५८० २१५
महेश आचार्य महेश आचार्य अधिकृत सातौ सूचना तथा संचार समन्वय शाखा ९८५११६६३६२
आशिष आचार्य आशिष आचार्य अधिकृत सातौ कानुन तथा फैसला कार्यावन्यन शाखा ९८४२८८९१११ २२०