कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं.
Pramukh Sachib Jiu मुकुन्द प्रसाद निरौला प्रमुख सचिव 9855004444, 057-520533 144
निश्‍चलराज पाण्डे सचिव बैठक तथा प्रशासन महाशाखा 9855077575, 057-523868 115
शिवराम गेलाल शिवराम गेलाल सचिव शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा 9855056577 142
विनोद कुमार भट्टराई विनोद कुमार भट्टराई सचिव कानुन तथा संबैधानिक मामिला महाशाखा 9851188539 118
रमेश कुमार लुइटेल रमेश कुमार लुइटेल उपसचिव बैठक तथा प्रशासन महाशाखा 9855089456 121
सुदर्शन ढकाल सुदर्शन ढकाल उपसचिव कानुन तथा फैसला कार्यावन्यन शाखा 9841719482 123
देवी प्रसाद गौतम देवी प्रसाद गौतम लेखा अधिकृत प्रशासन तथा बैठक शाखा ९८५१००७५६८ 128
राजु श्रेष्ठ राजु श्रेष्ठ अधिकृत आठौं सूचना तथा संचार समन्वय शाखा ९८४५५३८३४५ 131
विमोचन घिमिरे विमोचन घिमिरे अधिकृत सातौ योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा 9840174928 143
............ अधिकृत सातौ शासकीय सुधार तथा संचार शाखा 130