प्रिफ्याब भवन निर्माण गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।