कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं.
Pramukh Sachib Jiu मुकुन्द प्रसाद निरौला प्रमुख सचिव 9855004444, 057-520533 144
यमलाल भूसाल यमलाल भूसाल सचिव बैठक तथा प्रशासन महाशाखा 9855077575, 057-523868 115
स्किम श्रेष्ठ स्किम श्रेष्ठ सचिव शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा 9855056577 142
विनोद कुमार भट्टराई विनोद कुमार भट्टराई सचिव कानुन तथा संबैधानिक मामिला महाशाखा 9851188539 118
रमेश कुमार लुइटेल रमेश कुमार लुइटेल उपसचिव बैठक तथा प्रशासन महाशाखा 9855089456 121
सुदर्शन ढकाल सुदर्शन ढकाल उपसचिव कानुन तथा फैसला कार्यावन्यन शाखा 9841719482 123
राजु श्रेष्ठ राजु श्रेष्ठ अधिकृत आठौं सूचना तथा संचार समन्वय शाखा ९८४५५३८३४५ 131
तीर्थराज उपाध्याय तीर्थराज उपाध्याय अधिकृत सातौ प्रशासन तथा बैठक शाखा ९८५५०६७४२५ 122
अमृत कुमार श्रेष्ठ अमृत कुमार श्रेष्ठ अधिकृत सातौ शासकीय सुधार तथा संचार शाखा 9845288372 143
रोहित पोखरेल रोहित पोखरेल अधिकृत सातौ योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखा 9851100062 130