कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं.
का.मु. प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्की का.मु. प्रमुख सचिव
सचिव हुमकला पाण्डे सचिव शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा
Shrawan sir श्रवण कुमार पोखरेल सचिव बैठक तथा प्रशासन महाशाखा
kanun कृष्ण कुमार कार्की सचिव कानुन तथा संबैधानिक मामिला महाशाखा
वीरेन्द्रजङ्ग थापा उपसचिव माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय 109
राजेन्द्र बहादुर अर्याल राजेन्द्र बहादुर अर्याल उपसचिव शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा 9855089456
उपसचिव (कानून) विनोद अमात्य उपसचिव कानुन तथा फैसला कार्यावन्यन शाखा ९८४५०७६७१४ 123
गोविन्द पुरी अधिकृत नवौ प्रशासन तथा बैठक शाखा 121
संजिव न्यौपाने अधिकृत नवौ प्रदेश किताबखाना 057-590080
सुरेन्द्र कार्की सुरेन्द्र कार्की अधिकृत आठौं प्रशासन तथा बैठक शाखा 122