सूचना

शिर्षक मिति
२०७९/१२/०८ को बढुवा सम्बन्धी सूचना । 03/22/2023 - 11:31
कार्यकारी निर्देशक आवश्यकता सम्बन्धी सुचना 03/03/2023 - 15:35
बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । 02/27/2023 - 12:38
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा। 02/07/2023 - 11:20
तह बृद्बि सम्बन्धमा । 02/02/2023 - 15:47
मा. मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा भएका मुख्य मुख्य निर्णय र उपलब्धीहरु 01/08/2023 - 15:45
स्थानीय तहको कर्मचारीको तह वृद्धी सम्बन्धमा । 01/04/2023 - 10:58
IPF सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी जरुरी सुचना । 12/29/2022 - 10:45
मेशीनरी औजार तथा विद्युतीय सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सुचना 12/07/2022 - 11:31
बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । 12/01/2022 - 14:29