nCOVID19

शिर्षक दस्तावेज मिति
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भएको व्यवस्था Data for publishing20761225 v3_0.pdf Tuesday, April 7, 2020 - 16:11
मापदण्ड तथा मार्गदर्शन असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग.pdf , स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६.pdf Thursday, April 9, 2020 - 16:30
अपडेट 2076-12-27 Data for publishing20761227 v1.pdf Thursday, April 9, 2020 - 19:42
अपडेट २०७६-१२-२८ Data for publishing20761228 v1.pdf Friday, April 10, 2020 - 19:02
अपडेट २०७६-१२-२९, २०७६-१२-३० Data for publishing20761229&30 v1.pdf Sunday, April 12, 2020 - 20:32
अपडेट २०७७/०१/०३ Data for publishing20770103 v1.pdf Wednesday, April 15, 2020 - 19:37
अपडेट 2077-01-08 Data for publishing20770108 v2.pdf Tuesday, April 21, 2020 - 11:22
अपडेट २०७७-०१-०९ Data for publishing20770109 v1 (1).pdf , CCMC-Ops Decision 20761223.pdf Wednesday, April 22, 2020 - 13:26
मुख्यमन्त्री तथा पालिका प्रमुख विच भएको भिडियो वार्ता विवरण held VC List datewise_0.pdf Friday, April 24, 2020 - 07:36
प्रेस बक्तव्य press Release.pdf Friday, April 24, 2020 - 07:37