सूचना

शिर्षक मिति
प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूचना 07/19/2024 - 11:10
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन,२०७९ अनुसूची हेरफेर(का.स.मु) 07/17/2024 - 12:39
प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूचना, स्थानीय इन्जिनियरिङ सेवा 07/10/2024 - 18:37
प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने सूचना, स्थानीय प्रशासन सेवा 07/10/2024 - 18:27
तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना 07/02/2024 - 12:36
प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूचना । 06/18/2024 - 17:58
मनोनयन/अध्ययन बिदा/असाधारण बिदा सम्बन्धी सूचना 06/11/2024 - 13:54
प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको निर्णय सम्बन्धमा 06/11/2024 - 13:45
बागमती प्रदेश सरकारको आ.व. ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम 05/27/2024 - 16:39
छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धमा 05/27/2024 - 10:35