सूचना

शिर्षक मिति
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेको नामावली पठाउने सम्बन्धमा 09/27/2023 - 16:55
हरितालिका तीज, २०८० को शुभकामना 09/18/2023 - 06:41
कर्मचारी विवरण सम्बन्धी जरुरी सूचना ( प्रदेश मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग सबै, स्थानीय सबै, जि.स.स. सबै) 08/07/2023 - 13:46
सम्पत्ति विवरण भरी पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 07/27/2023 - 17:27
आ.व. ०७९/८० को कार्य सम्पादन मुल्यांकन पेश गर्ने सम्बन्धमा 07/23/2023 - 17:15
स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि का.स.मू. सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना 07/07/2023 - 12:19
ब.सू.नं. ९-०७८-७९ को प्राथमिकताक्रम रोज्ने सम्बन्धी संशोधित निवेदन 06/19/2023 - 15:38
ब.सू.नं.९/०७८-७९ को (स्थानीय) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, हे.अ./पाँचौंको सिफारिसको लागि प्राथमिकताको कार्यालय/पालिका रोज्ने सम्बन्धमा। 06/04/2023 - 14:45
प्राथमिकताक्रम रोज्ने सम्बन्धी संशोधित निवेदन 05/23/2023 - 11:33
ब.सू.नं.२३०-२३९/०७७-७८ को स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, हे.अ./पाँचौंको सिफारिसको लागि प्राथमिकताको कार्यालय/पालिका रोज्ने सम्बन्धमा। 05/21/2023 - 13:07