सूचना

शिर्षक मिति
प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूचना । 06/18/2024 - 17:58
मनोनयन/अध्ययन बिदा/असाधारण बिदा सम्बन्धी सूचना 06/11/2024 - 13:54
प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको निर्णय सम्बन्धमा 06/11/2024 - 13:45
बागमती प्रदेश सरकारको आ.व. ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम 05/27/2024 - 16:39
छात्रवृत्ति मनोनयन सम्बन्धमा 05/27/2024 - 10:35
विशेष आर्थिक सुविधा सम्बन्धमा 05/21/2024 - 07:01
तह बृद्बि सम्बन्धमा । 03/18/2024 - 12:54
दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धमा 03/04/2024 - 13:52
शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 02/11/2024 - 16:01
नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्कृति प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक पुरस्कारहरु वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न नितिमा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनाहर 01/30/2024 - 14:09