सूचना

शिर्षक मिति
स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि का.स.मू. सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना 07/07/2023 - 12:19
ब.सू.नं. ९-०७८-७९ को प्राथमिकताक्रम रोज्ने सम्बन्धी संशोधित निवेदन 06/19/2023 - 15:38
ब.सू.नं.९/०७८-७९ को (स्थानीय) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, हे.अ./पाँचौंको सिफारिसको लागि प्राथमिकताको कार्यालय/पालिका रोज्ने सम्बन्धमा। 06/04/2023 - 14:45
प्राथमिकताक्रम रोज्ने सम्बन्धी संशोधित निवेदन 05/23/2023 - 11:33
ब.सू.नं.२३०-२३९/०७७-७८ को स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, हे.अ./पाँचौंको सिफारिसको लागि प्राथमिकताको कार्यालय/पालिका रोज्ने सम्बन्धमा। 05/21/2023 - 13:07
सबै स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट गरिएको 05/09/2023 - 17:19
राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस २०८० भव्य रूपमा मनाऔँ । 04/30/2023 - 16:10
सिटरोल भर्ने बारेको सूचना ! 04/25/2023 - 12:02
प्रदेश समन्वय परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा 04/23/2023 - 11:34
कार्यकारी निर्देशक पदको कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना । 04/04/2023 - 12:21